Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biểu lãi suất

Tiết kiệm tích lũy

Kỳ hạn Lãi suất (lãi cuối kỳ) (%/năm)
3 tháng 3.95%
6 tháng 5.80%
9 tháng 5.90%
12 tháng 6.40%
13 tháng 6.40%
18 tháng 6.70%
24 tháng 6.80%
36 tháng 6.80%
48 tháng 6.80%
60 tháng 6.80%