Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Giao dịch hoán đổi lãi suất

Chia sẻ:

Giao dịch hoán đổi lãi suất (IRS) là 1 dạng hợp đồng phái sinh trong đó 2 bên thỏa thuận trao đổi dòng lãi suất cho nhau trên cơ sở 1 số tiền gốc danh nghĩa nhất định và theo 1 lịch thanh toán cố định. Số tiền danh nghĩa chỉ có tác dụng làm cơ sở thanh toán dòng lãi suất hoán đổi giữa 2 bên mà không có tác dụng trao đổi thanh toán.

Tính năng
  •  Công cụ phòng ngừa bảo hiểm rủi ro biến động lãi suất.
  •  Cố định chi phí của các khoản vay.
  •  Giúp khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả, hoạch định ngân sách dễ dàng.
  •  Khách hàng có cơ hội được hưởng chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
  •  Dễ dàng được cấu trúc theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Liên hệ

 Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
Chi nhánh/PGD PVcomBank trên toàn quốc
Gọi đến Call Center: 1900 555592

1900555592