Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Danh sách sản phẩm

Thư tín dụng (L/C Nội địa)

Giải pháp đảm bảo thanh toán cho mọi hợp đồng mua bán hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam

Chi tiết

UPAS L/C – Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

UPAS L/C là giải pháp tài trợ thanh toán rất hữu hiệu, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu/mua...

Chi tiết

Xác thực chứng thư bảo lãnh

Với dịch vụ xác nhận chứng thư bảo lãnh online, Quý khách hàng & đối tác có thể tra cứu,...

Chi tiết

Bảo lãnh cho nhà thầu của VietsovPetro

PVcomBank cung cấp dịch vụ bảo lãnh uy tín, hỗ trợ tối đa cho các nhà thầu cung cấp vật...

Chi tiết

Nhờ thu xuất khẩu

Quý doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu (Collection), cần lựa chọn ngân hàng để chuyển...

Chi tiết

Nhờ thu nhập khẩu

Quý doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu (Collection), cần lựa chọn ngân hàng nhờ thu...

Chi tiết

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

PVcomBank thực hiện thanh toán trước một phần trị giá bộ chứng từ hàng xuất đòi tiền theo L/C trả...

Chi tiết

L/C xuất khẩu

Doanh nghiệp cần xuất khẩu hàng hóa và muốn được đảm bảo thanh toán? Hãy đề nghị đối tác phát...

Chi tiết

L/C nhập khẩu

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và phía đối tác muốn chọn một phương thức thanh toán đảm bảo, PVcomBank...

Chi tiết

Bảo lãnh

Nhằm hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư kinh doanh và hợp tác...

Chi tiết